Termeni şi conditii de utilizare a site-ului atribute-dumnezeiesti.roWebsite-ul atribute-dumnezeiesti.ro este proprietatea asociației nonguvernamentale MISA. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza acest website.

Accesul și utilizarea website-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea website-ului ca și vizitator, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. Acces
Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Asociația nonguvernamentală MISA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală
MISA oferă acces liber la acest website și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informațiile existente în website doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile conținute în acest website este deținut de Asociația nonguvernamentală MISA sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material din acest website nu poate fi reprodus fără o permisiune explicită, scrisă.
Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea MISA sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website de către alte website-uri sau invers, fără un acord prealabil în scris. În situațiile în care acest lucru se realizează fără acordul scris al MISA, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de MISA și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Asociația nonguvernamentală MISA prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
MISA își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau modificarea website-lui, a conținutului sau a securității acestuia, sau încercarea de a ataca sau discredita Asociația nonguvernamentală MISA sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din Romania.

3. Reguli de utilizare
Nu sunt permise: încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website; ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua MISA sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua MISA care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea MISA;
 încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua MISA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS;
 încălcarea vreuneia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

4. Disponibilitatea serviciului
MISA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. MISA nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. MISA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest website și nu au caracter retroactiv.

5. Absolvirea de răspundere
Acceptând să utilizați acest website, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele: utilizarea website-ului se face pe propria răspundere;
 MISA se absolvă în mod expres de orice răspundere legată de utilizarea de către vizitatori a informațiilor puse la dispoziție pe acest website, care nu înlocuiesc recomandările unui profesionist.

MISA nu oferă nicio garanție că: informațiile vor îndeplini toate cerințele dumneavoastră; serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor website-ului vor fi corecte sau de încredere. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de pe website sau prin intermediul serviciilor website-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

6. Limitarea răspunderii
Asociația nonguvernamentală MISA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca MISA a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), care au rezultat din utilizarea informațiilor și conținutului de pe acest website.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență contact@misa.yoga.
Pentru secțiunile website-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. MISA își rezervă dreptul de a șterge de pe website acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a website-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest website este oferit în această formă, fără alte garanții.